NAPRAWY STATKÓW:

  • Kompleksowy nadzór nad remontem/przebudową statków
  • Nadzór techniczny oraz finansowy

KONSERWACJA OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

  • Realizujemy prace konserwacyjno-malarskie na obiektach inżynieryjnych, silosach, halach, wagonach kolejowych i innych

ZAKRES OFEROWANYCH PRAC:

  • Prace stalowe, wyposażeniowe
  • Naprawy mechaniczne
  • Piaskowanie/malowanie (kadłub, pokłady, zbiiorniki, wciągarki, zbiorniki RSW, ładownie, siłownie i inne)
  • Mycie Hydrodynamiczne 600 bar w celu oczyszczenia konstrukcji stalowych i betonowych
  • Metalizacja