Przedsiębiorstwo APOL Arkadiusz Czeberkus zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Rozbudowa morsko-śródlądowego stalowego pontonu modułowego "www.apol.com.pl" na potrzeby wykorzystania go jako samonośnej lub stabilizowanej platformy do prowadzenia prac hydrotechnicznych i badawczych w środowisku morskim, OFF-SHORE i śródlądowym. Przedmiotem projektu jest rozbudowa modułowego pontonu morsko-śródlądowego dla podniesienia jego parametrów technicznych i zwiększenia efektywności eksploatacji. Wartość dofinansowania wynosi 433.941,42 PLN.